Anh Đăng

Trước đây khi nghe nhân viên Phần Mềm Việt giới thiệu về phẩn mềm Tôi nghe không hiểu gì hết, thiết nghĩ mình không biết sài máy tính mà sử dụng phần mềm chắc là không ổn. Nhưng khi quyết định sử dụng và được sự hướng dẫn hà hổ trợ nhiêt tình của nhân viên Phần Mềm Việt giờ tôi đã rất chuyên nghiệp và nó giúp ích rất nhiều trong công việc kinh doanh và quản lý của tôi.
“Anh Đăng chủ tiệm vàng Liên Phong nhận xét”
Cám ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *