Anh Trung

Trích lời anh Huy tiệm vàng Kim Tuyết ” Lúc trước chưa sử dụng phần mềm quản lý vàng, điều tôi cực nhất là khi đem vàng đi rung, rửa, rồi phải ngồi đồ lại thông tin món hàng trên tem, tiệm thì lại không có nhân viên. Làm tôi mất rất nhiều thời gian, nhưng từ khi sử dụng tem vàng của công ty Phần Mềm Việt tôi đã yên tâm khi rung, rửa vàng.”

“Anh Huy chủ tiệm vàng Kim Tuyết -Lagi- Bình Thuận nhận xét.”

Xin cám ơn anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *