Phần Mềm Quản Lý Xưởng Gia Công Vàng

Phần Mềm Quản Lý Xưởng Gia Công Vàng:

 • Quản lý quy trình sản xuất.
 • Báo cáo nhanh tiến trình của phân đoạn sản xuất.
 • Báo cáo nhanh độ hao hụt và lượng đơn hàng còn tồn kho.
 • Báo cáo công nợ khách, nợ thợ…

 

 

 

Tổng quan:

 • Bạn là chủ xưởng gia công và sản xuất nữ trang, bạn đang băn khoan làm sao để kiểm soát chặt chẻ số lượng hao hụt của một công đoạn sản xuất.
 • Bạn muốn biết đơn hàng sản xuất của khách đang ở công đoạn nào?
 • Khi cần xem, tồn kho dẻ hay nguyên liệu bạn phải tự cộng tay ?
 • Bạn muốn biết doanh số hay lợi nhuận của tháng, quý, năm..?
 • Bạn muốn đi du lịch cùng gia đình hay danh thời gian làm một việc khác nhưng không thể được.


Tính Năng

 1. Phần mềm quản lý tất cả các công đoạn của xưởng sản xuất đồ đúc và đồ bọng:

  • Giao dẻ cho thợ…
  • Làm nguội…
  • Bum…
  • Đánh bóng…
  • Móc máy…
  • Xả…
  • Phần mềm sẽ cho bạn biết thông tin: đơn hàng đã sản xuất đến công đoạn nào, nhân viên nào phụ trách, hao hụt công đoạn đó, củng như số lượng dẻ, bột, vụn, dự kiến thời gian hoàn thành…
 2. Quản lý lập toa hàng giao cho khách, quản lý công nợ khách, công nợ thợ:

 3. Phần mềm có nhiều báo cáo cho bạn biết:

  Báo cáo kho nguyên liệu, kho dẽ, báo cáo hao hụt, báo cáo tình trạng đơn hàng, báo cáo.

  • Báo cáo nhanh tiến độ của đơn hàng sản xuất
  • Báo cáo số lượng hao hụt theo từng công đoạn
  • Báo cáo công nợ khách, nợ thợ…
 4. Chức năng phân quyền người dùng giúp cho người chủ quản lý được nhân viên của mình thao tác trên máy như thế nào, và đồng thời phân quyên cho đúng người đúng chức vụ thao tác trên phần mềm.


Hotline: 0917 67 68 37 – 0917 021 023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *