Anh Bảo

Trích lời anh Bảo tiệm vàng Quốc Bảo Đồng Nai  ” từ khi sử dụng phần mềm “Quản lý Vàng Quy Mô Doanh Nghiệp” của Phần Mềm Việt  tôi đã khỏe hơn trong việc quản lý nhân viên, không còn bị thất thoát hay nhân viền mình tính tiền lộn cho khách. Vợ chồng tôi củng có nhiều thời gian dành cho con cái hơn.”

“Anh Bảo chủ tiệm vàng Quốc Bảo Đồng Nai  nhận xét.”

Xin cám ơn anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *