(VIE) Phần mềm quản lý cầm đồ | Liên Hệ : 0917 67 68 37 - 0917 021 023 Phần Mềm Vàng - Giải pháp quản lý ngành vàng bạc đá quý

Pawnshop management software

03:55 08/01/2019

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

(VIE)

  • Phần mềm được thiết kế đơn giản ,cài đạt nhanh chóng, dể sử dụng phù hợp với những người không am hiểu nhiều về kiến thức máy vi tính.
  • Đầy đủ tính năng : cầm, chuộc, đóng lời, thêm tiền cầm, bớt tiền cầm, thanh lý, ước tính tiền lời, theo dõi hóa đơn quá hạn, nhất ký giao dịch, gửi tin nhán báo đóng lời.

 

 

 

 

RELATED POSTS