(VIE) (VIE) Lỗ nặng vì vàng bốc hơi, tuần này nhà đầu tư vàng nín thở nghe ngóng - Phần Mềm Vàng - Giải pháp quản lý ngành vàng bạc đá quý